strona www, katalog produktów, ik.pl

strona www, katalog produktów, ik.pl

szczegóły projektu

grupa Instal-Konsorcjum (GIK) jest wiodącym graczem na rynku dystrybucji w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej, składającym się z 30 renomowanych hurtowni zlokalizowanej w całym kraju. grupa Działa jako silne ogniwo łączące producentów, dostawców oraz szeroko rozumianych partnerów B2B, zwłASZCZA TZW. INSTALATORÓW, zapewniając im dostęp do najwyższej jakości produktów i usług w branży. Hurtownie gRUPY INSTAL-KONSORCJUM są nie tylko miejscem sprzedaży, ale również centrami kompetencji i ekspertyz W BRANŻY, KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZYM „REPREZENTANTEM” JEST POMPA CIEPŁA LUB KOCIOŁ GAZOWY (PIEC GAZOWY). Dzięki ścisłej współpracy z producentami oraz ciągłemu doskonaleniu oferty, zapewniają one kompleksowe wsparcie SWOIM PARTNEROM biznesowym na każdym etapie projektu. strona www, będąca obecnie jednym z największych portali internetowych w tematyce grzewczej i instalacyjnej, zawiera tysiące ważnych informacji w tym obszarze oraz posiada największy katalog produktów online z zakresu grzewczego, instalacyjnego i sanitarnego (ponad 700.000 kart produktowych). katalog online ik.pl obejmuje najnowsze technologie i rozwiązania dostępne na rynku. Od podstawowych artykułów – prostych produktów instalacyjnych, po zaawansowane systemy i rozwiązania grzewcze czy instalacje sanitarno-hydrauliczne, wszystko to dostępne jest w jednym miejscu, zapewniając klientom łatwy dostęp do niezbędnych informacji. Strona ik.pl nie tylko prezentuje bogatą ofertę produktów, ale także stanowi platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w branży. Poprzez artykuły, poradniki, słowniki, sekcje faq, aktualności oraz webinary, firma stawia sobie za cel edukację swoich partnerów oraz promocję nowych rozwiązań i technologiiJednym z kluczowych elementów działalności hurtowni Instal-Konsorcjum jest świadczenie kompleksowego wsparcia klientom na każdym etapie realizacji projektu. grupa Instal-Konsorcjum i jej partnerzy priorytetowo traktują kwestie zrównoważonego rozwoju i ekologii. Dlatego też w ofercie znajdują się produkty i rozwiązania, które pozwalają na oszczędność energii, redukcję emisji CO2 oraz pozwalają także na optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wspierając w ten sposób ideę ekologii i odpowiedzialności społecznej.

technika grzewcza, instalacyjna i sanitarna 

audyt e-commerce, audyt działu marketingu, analiza rynku, analiza konkurencji, utworzenie działu marketingu i e-commerce, przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej, przygotowanie i wdrożenie strategii e-commerce, budowa zespołu marketingowego, budowa zespołu e-commerce, zarządzanie, monitoring, kontrola, rozwój, unikalny projekt dedykowanego e-opiekuna konsorcjanta (DEK)

pimcore, salesmanago